Trusted Law Firm in Bratislava

The following article is from VIS LEGIS, a Slovakian law firm with which we are developing close ties in order to best serve our clients with cross-border interests.

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. je proaktívna advokátska kancelária, ktorá má záujem svojim klientom ponúknuť predovšetkým moderný a efektívny prístup k poskytovaniu právnych služieb. Nepretržitým a aktívnym sledovaním pripravovaných legislatívnych zmien sa snažíme byť vždy „o krok vpredu“, a tým zabezpečiť pre našich klientov včasné, pohodlné a bezstarostné adaptovanie sa na nové zmeny v právnej úprave.

Ako jedna z mála advokátskych kancelárii sme spôsobilí zabezpečiť klientovi kompletné a celistvé poskytovanie právnych služieb v akýchkoľvek právnych oblastiach, a to aj z dôvodu spolupráce s viacerými odborníkmi z jednotlivých právnych sfér. Nie sme úzkoprofilová advokátska kancelária, v dôsledku čoho sa môžu naši klienti spoľahnúť na právnu podporu vo všetkých okruhoch ich činnosti, čo predovšetkým ocenia subjekty v podnikateľskej oblasti, keďže práve na tomto úseku sa najmarkantnejšie prelínajú jednotlivé právne odvetvia.

V neposlednom rade Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. aktívne rozširuje spoluprácu s advokátskymi kanceláriami z rôznych štátov Európy, a to s cieľom zabezpečiť komplexný cezhraničný právny servis pre svojich klientov pôsobiacich v rôznych krajinách.

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o. is an established law firm in Bratislava, Slovakia, offering a modern and efficient approach to legal services.

By proactively monitoring legislative changes, we always strive to be ‘one step ahead’ in keeping our clients well-informed and robustly defending their interests.

As a leading multi-disciplinary law firm, we can provide a complete service in any legal field to clients across a wide range of sectors. Since we have a breadth of expertise, our clients can rely on quality legal support in various aspects of their businesses.

Finally, we actively collaborate with trusted law firms in different European countries in order to provide comprehensive cross-border legal services to clients in other territories.

To find out more about VIS LEGIS and to discover how they can assist you, please visit their website, email office@vislegis.sk or call (00421 2) 5443 1117.